Mikrobiyolojik Hazır Besiyeri Çeşitleri

HAZIR BESİYERİ HAZIR PETRİ BESİYERLERİ

HAZIR BESİYERİ

Kullanıma Hazır Besiyerleri Mikrobiyolojik Hazır Besiyerleri  ve Vasatlar.

Katı ve Sıvı  Hazır Besiyerleri ….

Besiyerleri; mikroorganizmaları bulundukları ortam dışında ve laboratuvarlarda üretmek için formüle edilmiştir. Mikroorganizmaların gereksinimini olan besin ögelerini içeren, pH'ı uygun, besleyici, katı veya sıvı, yapay ortamlardır.
Besi yerlerine; ortam= vasat= kültür ortamı= kültür vasatı= kültür besi yeri gibi isimler de verilmektedir.
Besi yerinin İngilizce karşılığı 'medium' dur. Besi yerleri çok farklı amaçlarla kullanılabilir. Bunlar mikroorganizmaların; üretilmesi, geliştirilmesi ve canlılıklarının korunması, duyarlılık ve sterilite testleri, saf kültürlerinin elde edilmesi (izolasyonu), tanımlanmaları (identifikasyon), sayımları, yapılarının ve biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi, biyolojik ve metabolik ürünlerinin elde edilmesi, gıda su ve çevre kontrolleri, antibiyotik ve vitamin analizleri olabilir.
Genelde bir çok sekrörümüzün mikrobiyolojik kontrolu  tarafından kullanılan petri besiyerleri kontrol laboratuvarları tarafından kendilerince yapıldıgı gibi,hazır olarakta piyasada bulunmaktadır.Çok çeşitli olması mikroorganizma tanımında degişik alternatifler sunması ve mikrobiyolojik identifikasyonu en ileri seviyede yapabilmesi açısından tercih edilmektedir.
Katı ve sıvı formunda hazır besiyeri vardır.Laboratuvarda analizler için zaman kazandırmaktadır.Ekonomiktir.

Vitrin
Merck mikrobiyolojik kültür vasatları besiyerleri
Difco Manual Gonderilir Difco ve BD Mikrobiyolojik Kultur Vasatlari
Oxoid kultur Media  ve katalog
Validasyonu yapılmış ve internasyonel standartlara uymaktadır.Sertifikaları vardır. NKS ile Filtrasyon Egitimi Verilir.Laboratuvarı Kurulur.
NKS Kullanıma hazır petrileri
 plakanın yazılışı ve ekime hazırlanışı numunenin plakaya ekimi 1 ml numune plaka uzerinde kolay yayılır.
Manifold  çeşitleri
Heterotrophic Count Coliform Count Enterobacteriaceae Count Yeast and Mold Count Aerobic Count 3M ÜRÜNLERİ SATIŞIMIZ VARDIR
NKS Dozaj pompası filitreli

Özel Sipariş Kullanıma Hazır Besiyeri İmalatı Yapılır. Sorunuz !
Katı ve Sıvı Hazır Besiyeri Ürün Çeşitlerimiz
Endüstriyel Analizde Kullanılan ve Portföyümüzde Bulunan Başlıca Besiyerleri: Maya-Küf Sayımı için; • Potato Dextrose Agar (PDA) • Dichloran Rose Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) • Sabouraud’s Dekstroz Agar (SDA) • Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar (OGYA) Ozmofilik Maya Sayımı için; • %40 Sakkarozlu Malt Yeast Exract Agar Aflatoksijenik Küflerin Sayımı için; • Aspergillus flavus ve parasiticus Agar(AFPA) • Dichloran Rose bengal Yeast Extract Sucrose Agar (DRYES) Gıdalarda Salmonella Aranması için; • Kromojenik Salmonella Agar • Rappaport-Vassilliadis (RV) Enrichment Broth • Selenite Cystine Broth (BPW) • Triple Sugar Iron Agar (TSIA) • Lysine Iron Agar(LIA) • Nutrient Agar (NA) • Salmonella Shigella Agar (SSA) Toplam Canlı Sayımı için; • Plate Count Agar (PCA) • Contact Petriler (TSA) • Rodak Petriler (TSA) • Süt tozlu Plate Count Agar Stapylococcus (S.aureus) Sayımı için; • Baird Parker Agar (BPA) • Tryticase Soy (TSA) Agar Clostridium perfringens Sayımı için; • Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS) Koliform Grubu Bakteri Sayımı için; • Violet Red Bile Agar • Violet Red Bile Glucose Agar • Violet Red Bile Dextrose Agar Toplam Koliform, Fekal Koliform ve Escherichia coli Sayımı için; • Kromonejik E.coli/Koliform (ECC) Agar • Lauryl Sülfat Tryptose Broth (LST) • EC Broth (EC) • Mossel Broth • MUG’lu LST • MUG’lu VRB Agar • Eozin Metilen Blue Agar (EMB) • Endo Agar Gıdalarda E.coli O157:H7 Aranması için; • Kromojenik E.coli O157:H7 Agar Bacillus cereus Sayımı için; • Kromojenik Bacillus cereus Agar Listeria monocytogenes Aranması için; • Kromojenik Listeria Agar • Fraser broth

Bize Ulaşın
Telefon: 0216 4895292   Telefon: 0216 5198866    Fax:0216 4177923   
Gsm: 0542 4761177
biofarmatik@email.com